​Idræts Allé 97

9800 Hjørring

Tlf.: 41 82 33 16

Værdigrundlag for opholdsstedet Gundestrup​

På Opholdsstedet Gundestrup vægtes værdierne højt, da vores personlige værdier bevidste såvel som ubevidste, er dem, der styrer vores handlinger.

Ved at have fokus på organisationens og medarbejdernes værdier er der mulighed for, at værdierne også afspejler sig i handlingerne.

Dette er med til at skabe gode resultater fordi adfærd, mål og værdier matcher hinanden.​

Anerkendelse:

Vi tror på at mennesker vokser og bliver gladere, når vi får anerkendelse.

Udvikling:

Vi vil gøre alt for at skabe grobund for positiv udvikling.

Troværdighed:

Vi vil spille med åbne kort, selv når det svære skal siges.

Iderig:

Vi tror på, at styrken i menneskers forskellighed kan skabe nye og gode ideer.

Samarbejde:

Mellem alle aktører danner helhed.

Målbevidst:

Vi arbejder for, at alle mål skal indfries.

Empati:

Vi tror på vigtigheden i at forstå andres perspektiv.

Opholdsstedet Gundestrup

​Idræts Allé 97

​Tlf.: 41 82 33 16

E-mail: amg@ophgundestrup.dk​​