​Idræts Allé 97

9800 Hjørring

Tlf.: 41 82 33 16

Den pædagogiske målsætning og hverdag​

​Statistikkerne viser, at mennesker med psykiske diagnoser har mange udfordringer og problemer omkring deres fysiske helbred. I følge nyere forskning lever denne gruppe 15-20 år kortere end gennemsnitsbefolkningen. Tillige slås gruppen med en markant højere forekomst af livstilssygdomme end den øvrige del af befolkningen. Som følge af denne viden er der kommet et øget fokus på, hvordan mennesker med psykisk diagnose kan arbejde med livsstilsændringer og i flere kommuner og regioner er der iværksat tiltag, der fokuserer på dette.

Som noget nyt i ”Barnets reform” er sundhed nu blevet en del af formålsbestemmelsen. I §46, stk. 1 nr. 4 står der: ”Støtten skal være med til at fremme barnets eller den unges sundhed eller trivsel”. På baggrund af undersøgelser fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) viser det sig, at anbragte børn har en markant oversygelighed i forhold til deres jævnaldrende. Derfor et det uhyrlig vigtigt at, have ekstra fokus på anbragte børn sundhed. 

​Som følge af overstående, har vi på Gundestrup også fokus på generel sundhed som lever op til kostpyramiden (se bilag 1). Vi vil gerne lære de unge at have sunde vaner, både når det gælder kost, men også motion. Derfor er vores dagligdag tilrettelagt med mindst et tilbud om fysisk aktivitet pr. dag.

I vores madplan, er der taget højde for en sund og varierende kost, hvor der er sparet på fedt og sukker. Vi serverer altid grønt til aftensmaden og de unge er bekendte med ”Y”-tallerkenen (mindst kulhydrater, magert kød og godt med salat). Der serveres vand til alle måltider og de unge har altid adgang til frisk frugt. Herudover bliver de unge tilbudt vejning hver uge, for den unge bliver bevidst om, vigtigheden af den sunde kost.

Læs meget mere om vores politik.

Opholdsstedet Gundestrup

​Idræts Allé 97

​Tlf.: 41 82 33 16

E-mail: amg@ophgundestrup.dk​​