​Idræts Allé 97

9800 Hjørring

Tlf.: 41 82 33 16

Målgruppe​

På opholdsstedet Gundestrup er der 10 pladser, fordelt på 2 huse; 

Idræts Allé 97 og 93. 

Vi modtager beboere, der er udredt med diagnoser inden for Autismespektrummet: 

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted). 


Vi lægger stor vægt på, at beboer skal passe ind, i forhold til de beboere, det allerede bor på opholdsstedet. Dette for at skabe en optimal udvikling for alle.​

Opholdsstedet Gundestrup er godkendt af Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune, der også fører tilsyn med stedet.

Se mere om godkendelse og tilsyn her ►

Opholdsstedet Gundestrup

​Idræts Allé 97

​Tlf.: 41 82 33 16

E-mail: amg@ophgundestrup.dk​​